Svenska Filminstitutet har sedan några år tillbaka uppdraget att digitalisera, restaurera och tillgängliggöra det svenska filmarvet. Det innebär att många av svensk films finaste stunder nu åter blir tillgängliga i bästa skick. Så det är med både glädje och stolthet som vi nu presenterar ”Restaurerat” där vi har samlat ett urval av dessa. Vi fyller kontinuerligt på katalogen med nya titlar. Mycket nöje!