Internationella flyktingdagen 2017

Här är några filmtips som vi tycker passar lite extra att se idag.

Internationella flyktingdagen belyser uthålligheten, modet och vedermödorna för världens alla flyktingar och hur världens länder gemensamt kan underlätta deras situation.

På UNCHR:s hemsida kan du skriva på om du ställer dig bakom att

• Varje flyktingbarn har rätt till utbildning

• Varje flyktingfamilj har rätt till ett säkert och tryggt boende

• Varje flykting har rätt att arbeta och skaffa nya kunskaper för att försörja sina familjer

http://www.unhcr.org/refugeeday/